Phấn Tắm Khô Fay Puppy

30,000

Phấn Tắm Khô Fay Puppy tắm cho chó mèo luôn sạch sẽ giúp chó mèo sợ nước vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng. Sản phẩm sử dụng vào mùa đông hiệu quả

Trọng lương: 120g