Thức Ăn Khô Cho Chó Trường Thành SmartHeart Gold Small

100,000

Thức Ăn Khô Cho Chó Trường Thành SmartHeart Gold Small được sản xuất dành riêng cho các giống chó cảnh có kích thước nhỏ với độ tuổi lớn hơn 1 tuổi

  • Túi 1 kg giá 100k
  • 1 thùng đóng 12 túi

Thức ăn cho chó trưởng thành Smart heart gold small là bộ đôi không thể tách rời với thức ăn cho chó con smartheart gold pypy khi chăm sóc chó cảnh