SMARTHEART SMALL BREED 400GR – THỨC ĂN CHO GIỐNG CHÓ NHỎ

25.000 

SMARTHEART SMALL BREED – THỨC ĂN CHO GIỐNG CHÓ NHỎ: CHIHUAHUA, POODLE, PUG, PHỐC, CHÓ BẮC KINH, BẮC KINH LAI NHẬT … SMARTHEART SMALL BREED – THỨC ĂN CHO CHÓ MANG LẠI DINH DƯỠNG CÂN BẰNG VÀ ĐẦY ĐỦ