SMARTHEART GOLD PUPY – THỨC ĂN CHO GIỐNG CHÓ NHỎ

95.000 

SMARTHEART GOLD PUPY – THỨC ĂN CHO GIỐNG CHÓ NHỎ DƯỚI 1 NĂM TUỔI. THỨC ĂN CHO CHÓ SMARTHEART GOLD PUPY LÀ THỨC ĂN CHO CÁC GIỐNG CHÓ NHƯ: POODLE, CHIHUAHUA, PHỐC, POM …SMARTHEART GOLD PUPY – THỨC ĂN SẢN XUẤT DÀNH RIÊNG CHO CHÓ CON