ĐỒ CHƠI BÓNG THỪNG CHO MÈO

15.000 

ĐỒ CHƠI BÓNG THỪNG CHO MÈO LÀ ĐỒ CHƠI KHÔNG THỂ THIẾU GIÚP MÈO THƯ GIÃN, ĐÙA NGHỊCH. ĐỒ CHƠI ĐƯỢC QUẤN MỘT LỚP THỪNG BÊN NGOÀI VÀ CÓ CHUÔNG NHỎ KÊU BÊN TRONG TẠO SỰ THÍCH THÚ CHO MÈO. LIÊN HỆ MUA ĐỒ CHƠI BÓNG THỪNG CHO MÈO – 0986.125.463