BÁT ĐỰNG THỨC ĂN CẤP NƯỚC TỰ ĐỘNG

35.000 

BÁT ĐỰNG THỨC ĂN CẤP NƯỚC TỰ ĐỘNG CHO CHÓ MÈO ĐƯỢC SẢN XUẤT DƯỚI DẠNG BÁT ĂN ĐÔI CẤP NƯỚC, MỘT BÊN ĐỰNG THỨC ĂN, MỘT BÊN ĐỰNG NƯỚC UỐNG ĐƯỢC CẤP TỰ ĐỘNG. MUA BÁT ĐỰNG THỨC ĂN CẤP NƯỚC TỰ ĐỘNG –  LIÊN HỆ: 0986.125.463