SMARTHEART PUPY POWER PACK 3KG

220.000 

SMARTHEART PUPY POWER PACK 3KG – THỨC ĂN CHO CHÓ LỚN CHƯA TRƯỞNG THÀNH ( NHỎ HƠN 1 NĂM TUỔI) CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CAO VÀ TẠO CƠ BẮP. LIÊN HỆ MUA THỨC ĂN CHO CHÓ SMARTHEART PUPY POWER PACK – 0986.125.463