SMARTHEART GOLD SMALL 1KG

85.000 

SMARTHEART GOLD SMALL 1KG LÀ DÒNG THỨC ĂN CHO CHÓ NHỎ ĐÃ TRƯỞNG THÀNH ( TRÊN 1 TUỔI). THỨC ĂN CHO CHÓ SMARTHEART GOLD SMALL 1KG THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC GIỐNG CHÓ TRÊN 1 TUỔI NHƯ: CHIHUAHUA, PHỐC, POODLE, BẮC KINH, BẮC KINH LAI NHẬT ….